Sơ Đồ Bệnh Viện

Sơ Đồ Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên

Bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên với 5 tòa nhà chính ABCDở giữa. Bãi giữ xe bệnh nhân và khách cổng trái, cùng phía đó là nhà và nhà (phục vụ căn tin); Phía bên phải là dãy gồm nhà xe của CBNV bệnh viện, nơi xe cấp cứu, máy Oxy và Máy nổ phòng ngừa mất điện.
Phía sau là nhà đại thể (nhà xác) và nơi kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tòa Nhà A của bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên

Tòa Nhà B của bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên

Tòa Nhà C của bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên

Tòa Nhà D của bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên

Tòa Nhà E của bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên

(Thông tin từ 2/2019)