Quyền lợi bệnh nhân bảo hiểm y tế

Quyền lợi của bệnh nhân có bảo hiểm y tế tại bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên

Quyền lợi bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân khi có nhu cầu khắm và chữa bệnh. Luôn là điều mà mỗi người cần biết và nắm rõ để phục vụ nhu cầu sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình.

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước tổ chức thực hiện, dành cho các đối tượng theo Luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận. Trong những năm gần đây, với việc mở rộng đối tượng tham gia, hầu hết mọi thành phần trong xã hội đều được tiếp cận chính sách BHYT. Khi tham gia BHYT, người dân được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, được chia sẻ rủi ro khi ốm đau, bệnh tật.

Những đối tượng cần mua bảo hiểm Y tế

Với 06 nhóm đối tượng tham gia BHYT được nêu tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP:
 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
 • Nhóm do cơ quan BHXH đóng;
 • Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;
 • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;
 • Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình;
 • Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Giá mua bảo hiểm Y Tế

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, tùy theo diện đối tượng, các cá nhân tham gia BHYT hàng tháng phải đóng 4,5% mức lương cơ sở, tiền lương tháng hoặc tiền trợ cấp tháng. Riêng các đối tượng tham gia theo hình thức BHYT hộ gia đình, mức đóng hàng tháng được tính như sau:
 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
 • Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;
 • Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;
 • Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;
 • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Cụ mức đóng bảo hiểm đối với từng người như sau:

Mức đóng

Từ 01/01/2019 – 30/06/2019

Từ 01/07/2019

Người thứ 1

62.550 đồng/tháng

67.050 đồng/tháng

Người thứ 2

43.750 đồng/tháng

46.935 đồng/tháng

Người thứ 3

37.530 đồng/tháng

40.230 đồng/tháng

Người thứ 4

31.275 đồng/tháng

33.525 đồng/tháng

Từ người 5 trở đi

25.020 đồng/tháng

26.820 đồng/tháng

Quyền lợi bảo hiểm y tế tại bệnh viện vùng Tây Nguyên

Bằng việc tham gia BHYT, tùy thuộc vào tuyến khám, chữa bệnh, người tham gia sẽ được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì quyền lợi bảo hiểm y tế đối với chúng ta như sau:

 Trường hợp: khám chữa bệnh bằng BHYT đúng tuyến:

– 100% chi phí nếu là

 • Các đối tượng thuộc lực lượng công an, quân đội;
 •  Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; tại xã đảo, huyện đảo;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
 • Khám, chữa bệnh một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (208.500 đồng) và tại tuyến xã;
 • Tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8.340.000 đồng).

– 95% chi phí nếu là:

+ Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; + Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ người được BHYT chi trả 100% chi phí; + Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

– 80% chi phí nếu là các đối tượng khác.

Trường hợp khám, chữa bệnh bằng BHYT trái tuyến:

40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; – 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh; – 100% chi phí tại bệnh viện tuyến huyện. Riêng người sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đi khám không đúng tuyến vẫn được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến.

Số liệu tham khảo 2019

Xem thêm: