Khám sức khỏe

Dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyênĐ

BẢNG GIÁ KHÁM TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN
Các bạn có thể tham khảo giá khám chi tiết tại Khoa Khám bệnh và trước khu vực thanh toán viện phí của bệnh viện!

Nội quy khám bệnh
Chi phí khám bệnh