Hướng dẫn đăng ký khám bệnh

TIẾP NHẬN HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN (Có thể bỏ qua)

  • Được nhân viên tiếp nhận tại bàn hướng dẫn tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết.
  • Bệnh nhân thực hiện theo hướng dẫn.

 

TIẾN HÀNH BỐC SỐ

  • Bệnh nhân tiến hành bốc số thứ tự ngay tại nơi tiếp nhận
  • Bệnh nhân chờ cho đến khi đọc đến số thứ tự

 

TIẾP NHẬN THẺ BHYT HƯỚNG DẪN KHÁM BỆNH

  • Bệnh nhân sau khi đọc đến thứ tự nộp thẻ BHYT nếu có
  • Hướng dẫn viên tư vấn phiếu khám và đến phòng khám
  • Bệnh nhân đến phòng khám và chờ đế lượt
  • Tùy vào bệnh tình các bác sĩ chỉ định khám cận lâm sàng thích hợp. Bệnh nhân sau đó đến quầy thuốc để mua thuốc và điều trị.

 

 MUA THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ THEO CHỈ ĐỊNH BÁC SĨ

Đối với bệnh nhân có BHYT sẽ chi trả ưu tiên và kinh phí thấp hơn so với bệnh nhân không có BHYT (chi trả toàn phần).thuốc để mua thuốc và điều trị.